English en
Tågperrong

Därför behövs satsningar på spåret mellan Stockholm och Oslo

Att Nordiska Ministerrådet nyligen firade 50-årsjubileum påminner oss om vikten av samarbete och starka band till våra grannländer. Relation mellan Norge och Sverige är robust men året som gått har inneburit betydande ansträngningar. En satsning på en bättre järnvägsförbindelse mellan våra huvudstäder Oslo-Stockholm är avgörande för att lyckas fördjupa de svensk-norska banden och uppnå en grön omställning efter pandemin.

Järnvägsförbindelserna är i dag undermåliga, vilket beror på eftersatt infrastruktur. Det tar drygt sex timmar att åka tåg mellan huvudstäderna. Även fast avståndet är ungefär detsamma mellan Stockholm och Oslo som mellan Stockholm och Göteborg tar tågresan till Göteborg endast tre timmar. 

De otillräckliga tågförbindelserna mellan våra två huvudstäder drabbar hela Sverige och regionerna längs med spåren. Det tar ungefär lika lång tid att åka tåg från Örebro till Oslo som det tar att åka från Örebro till Arlanda – och sedan flyga till Oslo. En stor del av Mälardalen står med andra ord utan en smidig tillgång till Oslo och Norge, Sveriges största exportmarknad. Med bättre tågförbindelser mellan våra båda huvudstäder skapar vi ett ännu starkare ekonomiskt och politiskt band, där regioner med redan stort positivt utbyte får möjlighet att samverka ytterligare. Detta vore bra för näringslivet, jobben och för klimatet. 

De nordiska länderna har som gemensam vision att vara världens mest hållbara och integrerade region redan till 2030. Om det ska uppnås och om samarbetet mellan Norge och Sverige ska nå sin fulla potential krävs att en högre andel av resorna blir fossilfria, en omställning som underlättas av bättre tågförbindelser mellan våra huvudstäder. Förbättrade tågförbindelser skulle även innebära en injektion i det nordiska samarbetet i en tid av ökad global polarisering och geopolitiska spänningar i vårt närområde. Den internationella trenden mot mer isolationism och kritik mot gränsöverskridande samarbete har förvärrats av pandemin. 

Gränsen mellan Sverige och Norge har stängts för att minska spridningen av COVID-19. Pandemin innebär emellertid inte ett permanent avbrott i förbindelserna mellan Norge och Sverige. Dock kommer en omstart inte ske automatiskt. Att den norska regeringen liksom Oslo och Stockholm stad nyligen uttryckt sitt stöd för en satsning på järnvägsförbindelserna mellan våra huvudstäder skapar en möjlighet. I skrivande stund pågår arbetet med att revidera den nationella planen för transportinfrastruktur. Den nationella planen fördelar medel för underhåll av befintlig infrastruktur samt nya investeringar. En satsning på järnvägen mellan Stockholm och Oslo finns i nuläget inte med i det arbetet men måste in i nationell plan. Om vi bygger dubbelspår på en del av sträckan och två nya så kallade länkar för att binda ihop befintliga järnvägar kan vi korta restiden betydligt. Den totala investeringskostnaden för projektet beräknas till cirka 60 miljarder kronor. 

Detta är sannolikt en av de samhällsekonomiskt mest lönsamma storskaliga spårinvesteringar som Sverige kan göra. Samtidigt ger sträckans ekonomiskt intressanta profil goda förutsättningar att finansiera infrastrukturen på annat sätt, exempelvis via brukarfinansiering.  Sverige bör göra som Norge och ta tydlig ställning för en satsning på järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Bättre järnvägsförbindelser skulle förbättra fördjupa det relationen mellan Norge och Sverige, stärka näringslivsklimatet samt gynna klimatet. 

Sven-Erik Österberg 

Landshövding Stockholms län 

Irene Svenonius 

Finansregionråd Region Stockholm 

Aida Hadzialic 

Oppositionsregionråd Region Stockholm 

Anna-König Jerlmyr 

Finansborgarråd Stockholms stad 

Karin Wanngård 

Oppositionsborgarråd Stockholms stad 

Urban Edenström 

Ordförande Stockholms Handelskammare 

 Andreas Hatzigeorgiou  

Vd Stockholms Handelskammare 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat april 19 2021