English en
Distinget 2022 hålls på Uppsala slott
Syftet med Distinget är att väcka diskussion om viktiga frågor för näringslivet och regionens utveckling. – En väl fungerande infrastruktur, både de synliga vägarna och järnvägarna, och de mindre synliga som förser oss med el, vatten och telekommunikation, är avgörande för företagens utveckling, säger Tomas Stavbom, Stockholm Handelskammares regionchef i Uppsala. Foto: Pia G Johansson/Annika Skoglöv

Disting 2022 fokusfråga: Så framtidssäkras Uppsalas infrastruktur

Eftersatt underhåll och otillräckliga investeringar i Uppsalas infrastruktur. Det är utmaningarna som diskuteras under Disting 2022 – Uppsalas viktigaste mötesplats för näringsliv, politik och akademi. – Den dolda infrastrukturen blir inte en valfråga förrän den inte fungerar, och då är det oftast för sent att åtgärda, säger Tomas Stavbom, Stockholm Handelskammares regionchef i Uppsala.

Sedan starten 1968 har Distinget i Uppsala varit en avgörande mötesplats för näringsliv, politik och akademi. Att evenemanget fick just namnet ”Distinget” kommer sig av att det är starkt förknippat med staden.

– Distinget har hämtat namn från den gamla förkristna offerfest som ägde rum i Gamla Uppsala i slutet av februari varje år, då även en marknad hölls för bygdens bönder och handelsmän, säger Tomas Stavbom.

LÄS ÄVEN: Rapport: ”Infrastrukturen som inte syns”

Distinget – Uppsalas viktigaste mötesplats för näringsliv, politik och akademi

På Disting 2022 samlas ledande företag och beslutsfattare från hela länet. Syftet med evenemanget är att väcka diskussion om viktiga frågor för näringslivet och regionens utveckling. I år läggs fokus på infrastrukturen som inte syns.

– En väl fungerande infrastruktur, både de synliga vägarna och järnvägarna, och de mindre synliga som förser oss med el, vatten och telekommunikation, är avgörande för företagens utveckling. Eftersatt underhåll och otillräckliga investeringar i dessa försörjningssystem får nu negativa effekter som politiken måste lösa. Den dolda infrastrukturen blir inte en valfråga förrän den inte fungerar, och då är det oftast för sent att åtgärda, säger Tomas Stavbom.

Uppsalas främsta utmaningar kopplat till infrastruktur

Uppsala är ett växande län och står inför flera kommande utmaningar om näringslivet i länet ska ha fortsatt möjlighet att expandera.

– Det kräver framsynta och framtidssäkrade investeringar, som också förbereder oss bättre inför de utmaningar som följer av ett förändrat klimat. Beslut om till exempel fyrspår och utbyggnad av elnäten är dessutom viktiga signaler till olika aktörer att Uppsala är rätt plats att satsa på. Om man inte redan insett det, säger Tomas Stavbom.

Vad hoppas du att besökarna på årets Disting tagit med sig från dagen?

– Bättre kunskap om hur det står till med den viktiga infrastrukturen under mark och lugnande besked från politiken om att dessa frågor är prioriterade, trots att el ur jacket, vatten från kranen eller snabb uppkoppling sällan är något man vinner val på. Det är sådant som förväntas fungera. Men det löser sig inte av sig självt.

Uppdaterat juli 9 2024 Publicerat maj 9 2022