English en
Pajdiagram som visar att 41 % tycker att eldrivna sparkcyklar är ett bra framtida färdmedel.

Elsparkcyklar – så tycker folk i Stockholm om fenomenet

På kort tid har elsparkcyklarna vuxit fram som en betydande faktor på Stockholms gator. I en ny Demoskopundersökning från Stockholms Handelskammare uppger 41 procent av de tillfrågade i länet att man är positiva till dem och allra högst är siffran bland yngre vuxna.

– Det är positivt att människor på kort tid tagit till sig ett nytt färdmedel som kan utgöra ett bra komplement för kortare sträckor, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. 

På uppdrag av Stockholms Handelskammare har Demoskop frågat 2 211 boende i Stockholms län om man ser eldrivna sparkcyklar som ett bra framtida färdmedel i Stockholm.

I den totala populationen är 41 procent positivt inställda och 54 procent negativt inställda.

Mest positiva är personer mellan 18 och 34 år. Där svarar 57 procent att påståendet om att eldrivna sparkcyklar är ett bra framtida färdmedel stämmer väl eller stämmer ganska väl.

– Det som är spännande att digitalisering och ny teknik möjliggör den här sortens lösningar för kortare persontransporter. Det fyller uppenbart ett behov och förbättrar människors möjligheter till rörlighet inom staden, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Mest kritiska till elsparkcyklarna är personer över 65 år. I den gruppen är 69 procent negativt inställda.

Stockholms Handelskammare tror att det finns en stor potential till förbättringar som minskar de negativa upplevelserna.

– Det går att göra mer när det gäller att uppmuntra användarna till att parkera elsparkcyklarna på ett bättre sätt mot någon form av morot, exempelvis lägre avgift. Om man tar branschinitiativ till en mer kontrollerad parkering, exempelvis i utpekade zoner, så blir det också betydligt enklare att samla in sparkcyklarna jämfört med om de sprids ut och det gynnar nog alla, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat mars 21 2019