English en
Stefan Westerberg, Stockholms Handelskammare kommenterar hotellnäringens intäkter 2022
Landets hotell går bra och samlar kraft inför sommaren. – Att hotellen dippade i Stockholm är delvis en följd av avsaknaden av utländska turister som huvudstadens hotell är mer beroende av, säger Stefan Westerberg. Foto: Josefine Bäckström/Mickes fotosida

Hotellbranschen går bra men dippar lite i Stockholm

Hotellbranschen går fortsatt bra inför sommaren med högre intäkter under maj månad jämfört före pandemin, men nivåerna sjönk något i Stockholm. Det visar nya siffror från Stockholms Handelskammare.

Intäkterna för Sveriges hotell var 5 procent högre under maj månad än motsvarande period 2019. För hotellen i Stockholm var intäkterna 7 procent lägre än majsiffrorna 2019. Motsvarande nivåer för hotell utanför Stockholm var plus 15 procent jämfört samma månad 2019. 

– Det är positivt att hotellen går fortsatt bra efter en lång ökenvandring. Hotellbranschen är nu tillbaka på normala nivåer och det är bra för hela samhällsekonomin då näringen är en viktig instegsbransch för arbetslösa, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Hotellbranschens totala beläggningsgrad

Landets totala logiintäkter var 2 325 miljoner kronor under maj 2022. Det kan jämföras med endast 674 miljoner kronor i maj 2021 och bara 354 miljoner kronor i maj 2020. Hotellbranschen totala beläggningsgrad var 71 procent i maj 2022, 1,5 procentenhet högre än maj 2019. Hotellen i Stockholm fick sammantaget in 909 miljoner kronor på logi, jämfört med 178 miljoner kronor i maj 2021. Det är en ökning med 410 procent. För hotellen utanför Stockholm uppgick logiintäkterna till 1 417 miljoner kronor under maj 2022, att jämföra med 496 miljoner kronor motsvarande månad i fjol. 

– Landets hotell går bra och samlar kraft inför sommaren. Intäkterna ökar som en följd av en större andel uthyrda rum och högre rumspriser. Att hotellen dippade i Stockholm är delvis en följd av avsaknaden av utländska turister som huvudstadens hotell är mer beroende av, säger Stefan Westerberg. 

Faktorerna som kan sätta krokben för hotellen

Sentimentsindikatorer pekar på att det ekonomiska läget för hotellen är bättre än normalt. Hotellens barometerindikator från Konjunkturinstitutet för maj månad 2022 var 120, där 100 anger värdet vid en historisk normalnivå. I andra indikatorer påvisas en markant övervikt av hotellföretag som uppger en ökad efterfrågan nu (nettovärde på 88 i maj 2022) och framgent (nettovärde på 69 i maj 2022). Men hotellen uppger också ökade kostnader (nettovärde på 90 i maj 2022) och lägre lönsamhet (nettovärde på -32 under kvartal 1 2022).  

– Nuläget är bra men det är oroande att kostnaderna ökat och lönsamheten minskat. Orosmoln finns det många av, bland annat fortsatt smittspridning i vissa delar av världen, brist på personal, högt och stigande kostnadstryck i form av exempelvis högre energipriser och livsmedelspriser, och på detta lägre marginaler för hushållen genom ökade boendekostnader. Dessa faktorer kan sätta krokben på hotellen framöver, säger Stefan Westerberg.  

Siffor för hotellmarknaden under maj 2022

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat juni 4 2022