English en
Välfärdsseminarium 20 juni

Livsviktig för Stockholm – så skapar life science liv i hela huvudstaden

På rekordtid togs flera vaccin fram mot corona. Därmed fick allt fler upp ögonen för life science-sektorns enorma betydelse. I life science har Stockholm en juvel – som är alltför okänd. Mer än 1 500 life science-företag har sin hemvist i Stockholm-Uppsala och tillsammans sysselsätter de över 21 000 personer. Stockholms Handelskammare beräknar att varje jobb inom life science ger upphov till tre jobb i den övriga ekonomin. Totalt handlar det alltså om 84 000 jobb.

Stockholms Handelskammare vill bidra till att fler får upp ögonen för branschens betydelse för huvudstadsregionen. I en ny rapport presenteras sju förslag för att stärka life science.

– Life sciencesektorn utmärker sig genom att den spänner över precis hela värdekedjan. Här finns akademisk grundforskning och startups, här utvecklas medicinteknik och läkemedel, här finns storskalig industriproduktion för den globala marknaden, säger Håkan Tribell, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskamammare.

Genom att bidra med stora exportintäkter, högkvalificerade jobb och tiotusentals arbetstillfällen i övriga näringslivet, lägger branschen grunden för en internationellt konkurrenskraftig och attraktiv stad. Det gör att branschen är livsviktig för Stockholm.

– Forskning och internationella konferenser kräver hotell och konferensanläggningar. Besökare ska äta, internationella gäster vill ha kulturupplevelser. Det här ger ringar på vattnet långt utanför fabrikerna och forskningslabben, säger Håkan Tribell

–  Man kan säga att life science är en bransch med hjärta, hjärna och nerver. Som dessutom bidrar till stadens puls, säger Håkan Tribell.

Regeringens life science-strategi säger att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Region Stockholm har satt som mål att Stockholm år 2025 vara en av världens fem ledande life science-regioner.

– Det är två viktiga och ambitiösa målsättningar som manar till konkret handling. Vi har identifierat sju förslag som är viktiga för att branschen ska fortsätta utvecklas, avslutar Håkan Tribell.

  1. Ge goda förutsättningar för utbildning, fortbildning och kompetensutveckling
  2. Värna forskning i världsklass
  3. Stärk huvudstadsregionen som talangdestination
  4. Förbättra kommunikationen nationellt och internationellt
  5. Reformera bostadsmarknaden och satsa på attraktiva stadsmiljöer
  6. Öka digitaliseringen av huvudstaden
  7. Bredda förståelsen för life science och hälsa

Ladda hem rapporten här.

Uppdaterat september 20 2023 Publicerat oktober 11 2021