English en
Tom flygplats

Minskat resande bakom stort fall i tjänsteexport

Helt nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att svensk tjänsteexport föll brantare under pandemin än någonsin tidigare. För året skrivs utvecklingen till minus 14 procent, nästan 100 miljarder kronor, och utvecklingen var i synnerhet negativ kopplat till resor och tjänstehandel med Norge.

– Det går inte att hitta ens en hälften så stor nedgång någonsin tidigare. Det säger, tyvärr, också någonting väsentligt om hur jobbigt vissa sektorer fortfarande har det och hur betydelsefullt resandet är, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

Historiskt, sedan 1982, har den svenska tjänsteexporten stadigt ökat, med undantag för år 2003 (-5 procent) och år 2009 (-2 procent).  

År 2020 skrivs siffrorna till hela minus 14 procent, ett tapp på 99 miljarder kronor. Störst var nedgången under kvartal 2 då tjänsteexporten föll med 24 procent. 

Det visar helt nya siffror från Stockholms Handelskammare som bygger på data från SCB. 

– Nedgången är extra-ordinär och av stor negativ betydelse för hela landets ekonomi. Samtidigt ger det bara en glimt av hur extremt hårt enskilda företagare i de värst utsatta sektorerna faktiskt drabbats och fortfarande drabbas. Det är därför vi behöver uthållighet i stödåtgärder, säkerställa att pengarna når fram i skälig tid och att återbetalningar av uppskjutna skatter kan fördelas över en längre tid, säger Stefan Westerberg. 

Störst är nedgången i kategorin resor, där nedgången skrivs till 47 miljarder kronor. Flygtransporttjänster noteras för minus 17 miljarder kronor och tekniska-, handelsrelaterade och övriga affärstjänster minskade med 14 miljarder kronor. 

Tjänsteexporten till specifikt Norge minskade markant och 27 miljarder kronor av det totala exporttappet relateras till handel med landet. 

Andra marknader som redovisar tydligt negativa siffror är Storbritannien, Finland, Irland och Danmark. 

– Det är glasklart att pandemin haft en betydande negativ effekt på hela ekosystemet runt besöks- och reseindustrin samt gränshandeln mot Norge, som klassas som en tjänsteexport. Utöver statliga stöd så är vaccinering och normalisering i rörelsemönster det som krävs för att återhämtningen ska kunna ta fart, säger Stefan Westerberg.  

– I det längre perspektivet är det viktigt att politiker genomför en rejäl genomlysning av besöks- och reseindustrin i syfte att förbättra villkoren för denna basnäring så att den kan bli större och starkare i framtiden, säger Stefan Westerberg. 

Ta del av rapporten här

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 21 2021