English en
Stockholms Handelskammare har räknat på vad Riksbankens senaste höjning med 50 punkter innebär för hushållen i Sverige.
Stockholms Handelskammare har räknat på vad Riksbankens senaste höjning med 50 punkter innebär för hushållen i Sverige. Foto: Mostphotos/Pressbild, Stockholms Handelskammare

Nya räntehöjningen: Så påverkas du med bolån

Riksbankens senaste höjning av styrräntan med 50 punkter ökar kostnaderna för alla med rörligt bolån, och riskerar att dra undan benen för många hushåll som redan är hårt pressade. För den som under det senaste året köpt ett småhus väntas den senaste räntehöjningen addera ytterligare 10 000 kronor per år i kostnader. Men det finns ett ljus i tunneln. – En hel del pekar på att räntan kommer att öka lite ytterligare under våren men minska runt årsskiftet 2023/2024, i takt med ett lägre inflationstryck, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Utifrån Riksbankens besked om att höja styrräntan med ytterligare 50 punkter förmodas hushållens snittränta för rörliga bolån öka från dagens 3,47 procent till 3,97 procent inom den närmaste tiden. Det menar Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, som undersökt de fem storbankers genomsnittsränta på rörliga bolån och räntehöjningarnas faktiska innebörd för de svenska hushållen. 

– Hushållens vardagliga kostnader har ökat i hög grad under det senaste året och många har det tufft just nu, särskilt de hushåll med redan små marginaler. Hur hushållen påverkas av räntehöjningen beror på storleken på deras bolån, och de skiljer sig åt markant mellan länen. Men en räntehöjning är naturligtvis kännbart för alla, säger Stefan Westerberg.  

Länet med lägst räntehöjning

För ett genomsnittshushåll i Sverige, som under den senaste tiden köpt ett småhus med en 72 procentig belåningsgrad och med tremånaders rörligt bolån, innebär Riksbankens senaste höjning en ytterligare ökning på 10 000 kronor per år i boendekostnader. Samtidigt skiljer sig räntekostnaderna rejält mellan de olika länen.  

Den lägsta ökningen återfinns i Västernorrlands län där hushåll i snitt väntas få ytterligare räntekostnader på 4 800 kronor på årsbasis. Högst ökning väntar typhushållet i Stockholm som enligt beräkningarna kommer att få ökade räntekostnader med 18 200 kronor per år.  

Men allt är inte becksvart. Även om hushåll i och med räntehöjningen nu får ökade kostnader ser det bättre ut på sikt.  

– Det finns ljus i tunneln. Vi ser samtidigt att den ekonomiska osäkerheten har minskat och enligt många prognoser befinner sig inflationen nu på nära max. I slutet av 2023 eller i början av 2024 väntas styrräntan minska i takt med ett lägre inflationstryck, och när den justeras ned kommer bolånen att följa efter. Men med det sagt kan vi inte vänta oss en återgång till den minusränta vi tidigare hade på styrräntan, säger Stefan Westerberg.

Tisdagen den 14 februari anordnar Stockholms Handelskammare ett seminarium på temat ”Så vill Erik Thedéen ratta räntan och Riksbanken i dagens osäkra ekonomiska läge”, där riksbankschefen Erik Thedéen närvarar. Seminariet livesänds och går även att se i efterhand.

Nya räntekostnaderna – län för län

Uppdaterat oktober 4 2023 Publicerat februari 9 2023