English en
slutrapport_omstart

Omstartskommissionens slutrapport är klar

Omstartskommissionen har nu överlämnat sin slutrapport i form av en bok till Stockholms Handelskammare.
Boken, som spänner över tio ämnesområden författade av lika många experter under ledning av kommissionens ordförande Klas Eklund, lägger fram och motiverar en lång rad sakpolitiska förslag.

Mitt under pandemin tillsattes Omstartskommissionen, en grupp bestående av landets ledande experter inom sina respektive fält, ledda av ekonomen Klas Eklund. Uppdraget var att fristående analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga politikområden.

Dessa förslag är nu överlämnade till Stockholms Handelskammare.

Rapporten, som ges ut i bokform via Ekerlids Förlag, finns tillgänglig hos bokhandlare eller som digital kopia på Stockholms Handelskammares webbsida.

Kommissionens sammansättning och ansvarsområden: 

Ordförande: Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling

Finanspolitik: Lars Calmfors, professor vid Stockholms Universitet 

Grön omställning: Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose, f.d. språkrör Miljöpartiet  

Digitalisering: Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet 

Arbetsmarknad: Oskar Nordström Skans, professor vid Uppsala Universitet

Utbildning: Susanne Ackum, fil. dr., f.d. statssekreterare Finansdepartementet

Entreprenörskap: Pontus Braunerhjelm, professor vid Entreprenörskapsforum, KTH och Blekinge Tekniska Högskola

Infrastruktur: Lars Hultkrantz, professor emeritus vid Örebro universitet

Bostäder: Tor Borg, analytiker Boverket

Skatter: Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet

Sverige i EU och världen: Cecilia Malmström, gästprofessor vid Göteborgs Universitet, f.d. EU-kommissionär 

Uppdaterat oktober 5 2023 Publicerat augusti 29 2020