English en
Rick Fuentes, för detta polischef i New Jersey, skulle gärna se att polisen i Stockholm och Sverige skapar en bättre miljö för att utbyta information mellan de polisenheter som är involverade i utredningar av skottlossningar och sprängämnen.
Rick Fuentes, för detta polischef i New Jersey, skulle gärna se att polisen i Stockholm och Sverige skapar en bättre miljö för att utbyta information mellan de polisenheter som är involverade i utredningar av skottlossningar och sprängämnen.

Polisexperten från USA: Spåra vapen för att lösa brott snabbare

Genom ökat informationsutbyte, möjlighet till snabbare tekniska undersökningar och samarbete mellan polisregioner kan polisen snabbare klara upp skottlossningar och andra brott i Stockholm och Sverige. Det säger Rick Fuentes, tidigare polischef i New Jersey. 

Trygghet- och säkerhet är en av de viktigaste frågorna för näringslivet i Stockholmsregionen. Det visade Stockholms Handelskammares undersökning Status Sthlm som genomfördes bland företrädare inom näringslivet. I The Economist årliga ranking över världens säkraste städer 2021 är Köpenhamn världens säkraste stad, följd av Toronto och Singapore. Stockholm landade på plats tio av de 60 jämförda städerna.

Hur kan den negativa utvecklingen gällande organiserad brottslighet i Stockholm vändas? Under en hearing på Stockholms Handelskammare gav en expertdelegation från USA och Kanada, som bland annat har bred erfarenhet av brottsbekämpning i New York och New Jersey, sin syn på situationen för den svenska huvudstaden.  
 
– Jag skulle gärna se att polisen i Stockholm och Sverige skapar en bättre miljö för informationsutbyte mellan polisenheter som är involverade i utredningar av skottlossningar och sprängämnen. Addera en underrättelsekomponent, ett realtids-brottscentrum, som kan ge utredarna taktisk information om de misstänkta för skottlossningen, offret eller offren för skottlossningen och personer som har kopplingar till de misstänkta. Det ökar chansen att ta fast de skyldiga för dessa incidenter, säger Rick Fuentes, tidigare polischef i New Jersey och numera policyrådgivare vid Rutgers Universitys center för polisarbete i New Jersey. 
 
Han förordar att polisen i Stockholm, Malmö och Göteborg som arbetar med misstänkta vapen-, sprängsämnes- och våldsbrott bör ha gemensamma möten en gång i månaden. 
 
– Med tanke på kriminella gatugängs interjurisdiktionella verksamhet är det troligt att mord, skottlossning och explosiva incidenter kan kopplas samman mellan dessa städer, men för att upptäcka det måste det finnas kommunikation, uppföljning och analys. 

Undersöker misstänkt vapen inom två dygn

Rick Fuentes och hans kollegor i delegationen har flera gånger tidigare besökt Stockholm. Under sommaren 2019 inledde polisen i Stockholm ett samarbete med polisen och Rutgers University i New Jersey USA för att utbyta kunskap samt erfarenheter för att minska skjutvapenvåldet.

New Jersey hade då framgångsrikt förkortat tiden för ballistiska undersökningar till två dygn genom att förändra processen för tekniska undersökningar.  
 
– Vårt arbetssätt är effektivt, kostar ingenting i sammanhanget och skulle kunna implementeras i Sverige med goda resultat, säger han.

Skapa ett center för brottsvapen i Linköping

Rick Fuentes förklarar att vapen från brottsutredningar – framför allt från Stockholm, Malmö och Göteborg – dagligen bör skickas till Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.  
 
– Den rådande inställningen inom polisväsendet är att ett beslagtaget vapen endast har ett värde för åtal och rättegång. I verkligheten berättar varje pistol en historia, men den måste berättas snabbt för utredarna. För att påskynda inlämningen till labbet krävs ett direktiv från eller en lag från Polismyndigheter eller regeringen, säger Rick Fuentes. 

LÄS OCKSÅ: Säkerhetsexperten: Så hotas det svenska valet av påverkanskampanjer
 

Tiden är ofta en kritisk fråga när det kommer till brottsutredningar. Därför ser Rick Fuentes ett stort behov av att förkorta tiden för den tekniska undersökningen av ett vapen. Hans förslag till lösning: att skapa ett brottsvapencenter inom laboratoriet som samlar DNA, fotografi, fingeravtryck och annat som är relevant för brottsplatsundersökningen.  
 
– Där ska också det aktuella vapnet finnas. På så sätt kan tekniker komma dit och eftersom alla komponenter finns på plats kan de slutföra en undersökning av ett vapen inom 24 till 48 timmar. På så sätt kan utredarna på fältet snabbt få tillgång till den information som krävs för att gripa misstänkta och förhindra framtida skjutningar.  

Finns det några aspekter av den svenska polisens arbetssätt som du kommer att ta med dig tillbaka till USA?  
 
– Den svenska polisen är en mycket välutrustad, högteknologisk polismyndighet – två viktiga komponenter i polisarbetet som många polisavdelningar i USA kämpar med. Den svenska polisen gör också ett mycket imponerande samhällsarbete, något som både ger utdelning i relationerna mellan polis och samhälle och som även ger stöd under utredningar av brottslig verksamhet, säger Rick Fuentes. 

Se hela hearingen: ”Efter upploppen i helgen – vad säger världsledande experter från USA om tillståndet i Sverige?”

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juni 8 2022