English en
Staty och texten "Under 2019 flyttade 1676 fler personer från Stockholm än till"

Riv upp reglerna som driver flyttlassen från Stockholm

Det negativa inrikesflyttnettot från Stockholms län förstärks och det är framförallt gruppen barn och vuxna i familjebildande ålder som har en negativ balans.

Det visar helt nya siffror för helåret 2019.

Nettot för inrikesflyttar visar att Stockholms län under år 2019 hamnar på en negativ balans om 1 676 personer, enligt dagsaktuell helårsstatistik från SCB som Stockholms Handelskammare analyserat. Därmed åttafaldigas den negativa utflyttningstakten jämfört med helåret 2018 då flyttnettot stannade på minus 197 personer.

Åldersgrupperna 0-9 år (-2 146 personer) och vuxna i mellan 30-44 år (-1 572 personer) driver länets sammantaget negativa flyttmönster.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, och Stefan Westerberg, seniorekonom, skriver hos Dagens Samhälle att amorteringskraven och övriga kreditrestriktioner behöver ses över för att trenden ska kunna vändas.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 20 2020