English en
Stockholms Handelskammare föreslår satsningar på vägar och järnvägar runt Arlanda.
Stockholms Handelskammare föreslår ett omfattande infrastrukturpaket för att öka Arlandas tillgänglighet. Foto: Roland Lundgren, Mostphotos / Gösta Knochenhauer, Mostphotos

Så behöver vägar och järnvägar till och från Arlanda byggas ut

Vägarna och järnvägarna runt Arlanda är inte anpassade för att hantera trafiken på ett tillfredsställande sätt. Därför föreslår Stockholms Handelskammare en omfattande satsning som skulle göra det lättare för fler människor att snabbare ta sig till och från flygplatsen.

Frågan om flygkapacitet är ständigt aktuell för Sverige. Som ett litet land i norra Europa är Sverige beroende av välfungerande transportmöjligheter. Stockholm Arlanda Airport är både ett centralt transportnav och en växande arbetsplats.

– Men Arlandas omkringliggande infrastruktur är inte anpassad för att klara trafiken tillfredsställande. Därför behövs investeringar för att öka kapaciteten till och från flygplatsen. Utan satsningar är det inte möjligt att stänga Bromma flygplats, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert och ansvarig för infrastrukturfrågor på Stockholms Handelskammare, och fortsätter:

– Om Bromma flygplats läggs ned kommer trafiken till och från Arlanda att öka ännu mer jämfört med i dag. Det finns därmed ett behov av förbättrad tillgänglighet till Arlanda. Därför föreslår vi ett omfattande infrastrukturpaket för att öka Arlandas tillgänglighet. Det innebär anpassningar av flygplatsens omkringliggande infrastruktur och anpassning av trafikupplägg för bussar och tåg.

Stort behov av investeringar

På Arlandadagen 2021, som Stockholms Handelskammare arrangerade i samarbete med Airport City Stockholm i november förra året, sa flera experter att de tror att flygresandet kommer att öka framöver. Med fler som flyger följer även ett ökat tryck på infrastrukturen runt Arlanda.

LÄS ÄVEN: Så arbetar flygbranschen för en grön omställning

Under Arlandadagen lyfte Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen i Sigtuna, just behovet av investeringar i infrastrukturen runt Stockholm Arlanda Airport:

– Den absolut viktigaste frågan som vi inte råder över själva är att staten, via Trafikverket och andra aktörer, måste investera i infrastrukturen runt Arlanda. Man pratar väldigt om rullbanor, en tredje, fjärde parallell bana, nya terminaler och så vidare. Det spelar ingen roll om flygplatsen i sig kan svälja 40 miljoner passagerare om man inte kan ta sig till och från flygplatsen.

Experterna om flygets framtid

Hur ser framtiden för flyget ut? Under Arlandadagen 2021 lyfte flera experter de satsningar på hållbarhet som sker inom flygbranschen.

2023 kommer flygresandet att ha återhämtat sig helt

– Våra prognoser säger att i slutet av 2023 kommer vi att vara tillbaka på 2019 års nivåer inom flyget. Men det kommer att ta olika lång tid för olika typer av flygpassagerare att åter boka biljetter i samma utsträckning som innan pandemin, sa Catrin Mattsson, områdeschef IATA Norden och Baltikum.

Mycket på gång inom produktion av hållbart flygbränsle

Redan i dag fylls en hel del av flygplanstanken med biobränsle, men förhoppningen är att det inom bara några år ska gå att fylla en ännu större del av tanken med hållbart bränsle. Ett nystartat svenskt samarbete utreder möjligheterna för en storskalig produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle, berättade Lars Andersen Resare, hållbarhetschef SAS.

Flygbranschen måste ligga i framkant när det gäller hållbarhet

– Sverige som land ligger i framkant när det gäller hållbarhet och det måste även flygbranschen göra, sa flygbolaget BRA:s VD Ulrika Matsgård.

Arlandas potential som hållbar flygplats

– Tio procent av koldioxidutsläppen kommer från hur människor reser till flygplatsen. Vill du vara en hållbar flygplats måste du ge människor hållbara transportmöjligheter för att ta sig dit, sa Max Hirsch.

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat mars 29 2022