English en
Stefan Westerberg berättar hur ekonomin i Stockholm har utvecklats under kvartal fyra 2021.
Stefan Westerberg berättar hur ekonomin i Stockholm har utvecklats under kvartal fyra 2021.

Så har ekonomin i Stockholm utvecklats under kvartal fyra

Konjunkturläget i stockholmsekonomin är fortsatt tydligt positivt. Det visar den nya Stockholmsbarometern för det fjärde kvartalet 2021. Trots det är volymen kvarstående platser hos Arbetsförmedlingen på rekordnivåer och brist på komponenter är ett problem som påverkar nästan hälften av tillverkningsföretagen.

Stockholmsbarometern för fjärde kvartalet år 2021 stannar på 106,5 – där värdet 100 utgör ett historiskt normalvärde. Det utgör en marginell dämpning jämfört med årets tredje kvartal då värdet skrevs till 110,4. 

– Det har varit relativt bra tryck i återhämtningen, men det finns flaskhalsproblem både i form av restriktioner runt om i världen och inhemska strukturproblem som politiken inte förmått att hantera. Sammantaget bromsar det utvecklingen en del, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

Enligt ett urval av BNP-prognoser bedöms den svenska tillväxten för helåret 2021 landa mellan 4,7 och 4,9 procent, med vissa indikatorer som talar för att prognoserna kan överträffas. För helåret 2022 ligger tillväxtprognoserna mellan 3,1 och 3,7 procent. 

– Det har varit ett relativt starkt år där vissa sektorer gått väldigt bra och vissa tjänstesektorer påbörjat en återhämtning från tidigare mycket svaga nivåer. Med det som bakgrund ser det relativt lovande ut framåt, även om det finns betydande osäkerhetsfaktorer kopplat till pandemin, energipriser som driver inflation och geopolitiska spänningar i vårt närområde, säger Stefan Westerberg. 

Ladda ner Stockholmsbarometern Q4 2021

Brist på material är begränsande faktor

Nedbrutet per bransch noteras att endast en bransch, livsmedel, befinner sig under ett värde på 100 och i synnerhet partihandel (113,3) och finans och försäkring (111,6) avviker till det positiva. 

Bland Stockholms läns tillverkningsföretag noteras ett antal begränsande faktorer. Priserna på kinesiska containertransporter fortsatte att öka, till en ny toppnivå, under fjärde kvartalet och låg i början på 2022 omkring 270 procent högre i pris jämfört med samma vecka 2020. 

LÄS MER: Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget i Stockholms län

Ett annat mer omfattande mått på störningar i de globala leveranskedjorna har tagits fram av New York Federal Reserve, Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI), som kombinerar landspecifika störningar med globala transportkostnader. Även där framgår mycket höga värden under slutet av 2021. 

Dessa störningar i leveranskedjorna har fått till effekt att 49 procent av de tillfrågade tillverkningsföretagen i Stockholm uppger att brist på material och/eller utrustning är den mest begränsande faktorn för deras verksamhet. 

– Pandemin har slagit knut på de globala värdekedjorna som inneburit en begränsad kapacitet i relation till efterfrågan, vilket markant tryckt upp priserna. Förhoppningen är naturligtvis att problembilden mattas av i takt med att leverantörernas kapacitet ökar och efterfrågan normaliseras, säger Stefan Westerberg. 

Ökande brist på arbetskraft

Läget på arbetsmarknaden förbättrades under det fjärde kvartalet och totalt uppger 19 procentenheter fler företag att man ökat sin personalstyrka jämfört med andelen som minskat den. Företagen uppger sammantaget att anställningsplanerna framåt är tydligt positiva och sammantaget finns en överrepresentation på 27 procentenheter av företag som redovisar positiva anställningsplaner. 

Samtidigt ökar arbetskraftsbristen och 36 procent av företagen uppger att man har brist på arbetskraft. Inom it- och telekommunikation uppger 73 procent av företagen att de har en brist på arbetskraft.  

Detta sker samtidigt som nivån på kvarstående platser hos Arbetsförmedlingen når en ny rekordnivå på 36 000 jobb i Stockholms län.  

– Arbetskraftsbristen är ett mycket besvärande strukturellt problem och en tydlig flaskhals för företagens utveckling. Den situation vi har nu indikerar mycket tydligt att utbudet på arbetssökande inte matchar vad företagen söker, vilket gör att vi har arbetskraftsbrist trots att det finns gott om arbetssökande. Det är ett problem som ansvariga beslutsfattare måste ta tag i och hitta en lösning på, säger Stefan Westerberg. 

Ladda ner Stockholmsbarometern Q4 2021

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 17 2022