English en
Andreas Hatzigeorgiou om Stockholms Handelskammares konferens för hållbarhet
Från Stockholm Sustainability Summit hoppas Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, ta med sig ny och spännande inspiration i två av Stockholms paradgrenar: tech och stadsmiljö. ”Men att vara bra på något är absolut inte en ursäkt för att luta sig tillbaka, utan vi behöver ständigt utvecklas”, säger han. Foto: Christian Gustavsson, Stockholms Handelskammare/Maria Groth, Mostphotos

Så kan smarta och hållbara städer bidra till den gröna omställningen

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Samma vecka som FN-konferensen Stockholm+50 går av stapeln arrangerar Stockholms Handelskammare konferensen Stockholm Sustainability Summit – med fokus på städer och hållbarhet. 
– Staden är i mångt och mycket lösningen på den gröna omställningen, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.  

Vilka städer är föredömen när det kommer till klimatomställningen? Hur bidrar tekniska lösningar till en smartare och grönare stad? Vad behöver människor för att trivas i den smarta och gröna staden? Det är tre frågor som fler inbjudna experter och representanter från näringslivet kommer att djupdyka i när Stockholms Handelskammare arrangerar den första konferensen Stockholm Sustainability Summit som har temat ”The city is the solution”.    
  
– Staden är i mångt och mycket lösningen på den gröna omställningen. I staden finns idéerna, innovationerna, teknologin, resurseffektiviteten och människorna som gör det möjligt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.   

Se konferensen Stockholm Sustainability Summit

Hållbarhet – en viktig fråga för Stockholms Handelskammare 

Stockholm Sustainability Summit är en del i Stockholms Handelskammares prioriterade hållbarhetsarbete. Den gröna omställningen är avgörande för att framtidssäkra huvudstadsregionen, näringslivet och tillvaron för alla som bor och verkar i staden.   
  
– Som en näringslivsorganisation vars fokus ligger både på affärsklimatet, med förutsättningar att etablera och utveckla företag här, och individklimatet – att Stockholm ska vara attraktivt att leva, vistas och jobba i – är det viktigt att se att hållbarhet gynnar båda dessa. Den gröna omställningen är en möjlighet att utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt säkra livsvillkoren för alla som bor här, säger Andreas Hatzigeorgiou, och fortsätter:  
  
– Stockholm och Sverige har dessutom unikt goda förutsättningar att ta vara på vinsterna med den gröna omställningen. Vi har ett framåtlutat näringsliv, materiella och icke-materiella resurser som är avgörande för omställningen, ambitiösa politiska målsättningar och ett starkt samhälleligt kitt. Vi behöver alla bidra för att förvalta de här fina förutsättningarna på bästa sätt.    

Samhälle och hållbarhet i fokus även på Stockholm+50   

Stockholm Sustainability Summit arrangeras samma vecka som FN-mötet Stockholm+50, den 2–3 juni. Syftet med Stockholm+50 är att omställningen mot att skapa gröna, hållbara samhällen med fler jobb ska öka.    

– Vårt bidrag till Stockholm+50 är stadsperspektivet. För första gången i världshistorien lever nu en majoritet av jordens befolkning i städer. Världens städer utgör endast två procent av jordens yta men står för 60 procent av växthusgaserna. En nyckel till att lyckas bromsa den globala uppvärmningen är att göra städerna smarta och gröna, säger Andreas Hatzigeorgiou, och fortsätter:  
  
– Utveckling och ökat välstånd behöver inte belasta klimatet. Tvärtom. Det är svenska företag och våra gröna föregångsstäder som Stockholm och Uppsala levande bevis på. Trots att vi i Sverige fördubblat vårt ekonomiska välstånd sedan 1990 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 27 procent under samma period. Vi tror att Stockholm kan tjäna som exempel för fler här och det är något vi vill förmedla under den här veckan när extra fokus kommer ligga på hållbarhetsfrågorna.   

Tre frågor om Stockholm och hållbarhet 

Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert med ansvar för grön omställning och energifrågor på Stockholms Handelskammare, om huvudstadsregionens potential kopplat till hållbarhet.

Hur hållbar är Stockholm som huvudstadsregion i dag?   

– Stockholm ligger långt fram när det gäller hållbarhet i ett globalt perspektiv. I vårt konkurrenskraftsindex, där vi jämfört 27 europeiska städers konkurrenskraft utifrån drygt 70 olika parametrar, hamnar Stockholm på andra plats i hållbarhetskategorin. Det beror mycket på hela Sveriges extremt starka position när det gäller grön omställning, men Stockholm har också några unika aspekter. Det handlar till exempel om vårt näringsliv som är världsledande på tech och it, där det utvecklas nya lösningar för ett mer resurssmart samhälle som kommer att gynna hela världen.  

Vad krävs för att huvudstadsregionen ska bli ännu mer hållbar?

– Det finns såklart alltid utvecklingspotential. Vi kan göra mer för att genomföra elektrifieringen av trafiken, industrin och logistiksektorn eftersom där utgör kapaciteten i Stockholmsregionens elnät en broms i dag. Vi behöver lösa de knepiga tillståndsfrågorna så att den gröna omställningen inte bromsas av byråkratiska processer. Vi behöver se till att utbildningssystemet kan förse samhället med tillräckligt mycket kompetens inom rätt områden för att göra detta möjligt. Bland mycket annat.

På vilka sätt kan näringslivet bidra till att göra huvudstadsregionen ännu mer hållbar?

– Genom att göra det som näringslivet gör bäst – fortsätta att utveckla innovationer och lösningar för att göra människors liv bättre. Ger vi näringslivet förutsättningar att agera för grön omställning kan omställningen bli ett självspelande piano som skapar välstånd för människor på kuppen. Näringslivet har också ett ansvar att engagera sig i omställningspolitiken för att optimera förutsättningarna. På det viset kan vi säkerställa att de politiska ramverken styr mot en omställning samtidigt som vi utvecklar vårt välstånd.  

Fakta om Stockholm Sustainability Summit: The city is the solution

Medverkande:
 
Helle Søholt, vd och medgrundare, Gehl   
Lucy Yu, vd, Centre for Net Zero   
Malin Labecker, Senior Mobility Strategist, Volvo Cars   
Philip Göransson, grundare och CCO, Hydda Group   
Cattis Carlén, affärsansvarig, OBOS deläga   
Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg   
Niklas Svensson, affärsområdeschef, Tengbom   

Moderatorer: Daniella Waldfogel, vice vd och Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.  
  
När: Tisdag den 31 maj klockan 11.30–13.30. Lunch och registrering från klockan 11.00. Efter eventet finns det möjlighet att stanna kvar för mingel.  

Var: Stockholm Sustainability Summit äger rum på Handelskammarens nya mötesplats på Regeringsgatan 29.   
  
Läs mer 


  

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 25 2022