English en
Madrasser på golv

Se”Tak över huvudet – bostadskrisens ansikte” på Fotografiska

Stockholms Handelskammare och Fastighetsägarna Stockholm har i samarbete med Fotografiska tagit initiativ till fotoutställningen ”Tak över huvudet – bostadskrisens ansikte”. Se utställningen fram till 10 september på Fotografiska.

Fotoutställningen illustrerar, via bild och text, verkliga människoöden på den starkt problematiska svenska bostadsmarknaden. Utställningen blir därför ett tvärsnitt och en ögonblicksbild av boendesituationen i Sverige 2018 och har producerats av en sammanslutning av erfarna bildjournalister som går under namnet Civilian Act.

Bostadsutmaningarna ställer grupper mot varandra, göder kriminalitet, skapar inlåsningseffekter och försenar ungas inträde i vuxenvärlden. En destruktiv utveckling både mänskligt och samhällsekonomiskt.

Utställningen kan ses på Fotografiskas fasad, Stadsgårdshamnen 22 fram till 10 september 2018 och i S:ta Karins ruin under politikerveckan i Almedalen. 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat juni 21 2018