English en
Stockholms Handelskammare - Stockholmsbarometern Q3 2021

Stockholmsbarometern Q3 2021 visar på fortsatt stark ekonomi

Huvudstadsekonomin går fortsatt starkt. Stockholmsbarometern ligger kvar på en mycket hög nivå för årets tredje kvartal. Men 50 procent av tillverkningsföretagen rapporterar om brist på material eller utrustning och 71 procent av företagen inom hotell- och restaurangsektorn uppger att de har personalbrist.

Ladda ner rapporten

Stockholmsbarometern är Stockholms Handelskammares verktyg för att läsa av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län. Siffrorna för det tredje kvartalet 2021 visar att stämningsläget i Stockholms ekonomi fortsatt är mycket positivt.

– Stockholmsbarometern backar visserligen marginellt, 2 enheter, men landar ändå på ett värde om 111 där talet 100 utgör det historiska medelvärdet som anger ett normalläge, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Noterbart är att samtliga branscher som ingår i indikatorn uppvisar tal över sitt historiska medelvärde och det finns en överrepresentation på 30 procentenheter bland företagen i Stockholm som avser att öka anställningarna under kommande kvartal.

– Det är välkänt att Stockholm är landets jobb- och tillväxtmotor och nu har också de främsta krisbranscherna från pandemin börjat växla upp på allvar. Därför ser vi positiva tongångar och optimistiska anställningsplaner på bred front som visar att näringslivet i huvudstadsregionen tryckt på gaspedalen, säger Stefan Westerberg.

LÄS MER: Se statistik för Stockholmsbarometern

Stark uppgång för hotell- och restaurangsektorn

Allra mest positiva är hotell- och restaurangsektorn som i sin konfidensindikator noteras för ett urstarkt värde på 120 och så väl företagens nulägesbedömningar som framtidsutsikter bidrog till uppgången.

Den mycket dramatiska uppgången som hotell- och restaurangsektorn uppvisar, efter en längre period med svaga siffror, innebär också att sektorn har ett stort behov av personal. Redan under föregående kvartal rapporterade 38 procent av företagen i sektorn att de lider av personalbrist. Den siffran har under kvartal 3 vuxit till hela 71 procent.

– För den som vill komma in på arbetsmarknaden framstår besöksnäringen som en öppen dörr. Just nu finns ett närmast omättligt personalbehov hos dessa företag och det skapar möjligheter för arbetslösa med relevanta kunskaper, säger Stefan Westerberg, och fortsätter:

– Många med erfarenhet och kunskap från verksamheterna har lämnat under pandemin. På kort sikt är detta naturligtvis också en mycket stor utmaning för företagen eftersom man naturligtvis behöver etablerad personal för att bedriva en bra verksamhet och göra det möjligt för oerfarna att komma ni i yrket.

Materialbrist orsakar produktionshinder

Ett annat orosmoln på himlen är att 50 procent av Stockholms tillverkningsföretag uppger att specifikt bristen på material eller utrustning var det främsta produktionshindret under det tredje kvartalet. Detta beror i hög grad på att den globala ekonomin har startat upp på allvar och att efterfrågan på komponenter ökat samtidigt som det funnits flaskhalsar i produktions- och leveranskedjorna.

Exempelvis har tillgången på containerfrakt varit låg till följd av begränsad verksamhet i kinesiska hamnar, vilket har fått priserna att stegras med 145 procent i augusti 2021 jämfört med augusti 2020.

– Efterfrågan i världshandeln har återhämtat sig väldigt snabbt och transportkedjorna har inte haft möjligheten att hinna med och tillgodose behoven. Det bromsar så klart tempot i de globala värdekedjorna och skapar produktionsstörningar ute hos företagen fram till dess att fraktkapaciteten hunnit i kapp, säger Stefan Westerberg.

Ladda ner rapporten

Fakta: Stockholmsbarometern

  • Stockholmsbarometern publiceras fyra gånger per år.
     
  • Den fyller en viktig funktion i att läsa av det ekonomiska stämningsläget i huvudstaden, som i hög grad påverkar Sveriges ekonomiska utveckling.
     
  • Stockholmsbarometern är ett kompositmått som anger vad både hushåll och företag tycker om det ekonomiska läget.
     
  • Den innehåller information om hela näringslivet sammantaget och för ett antal större näringar, avseende bland annat företagens försäljningssituation, orderstockar, tillväxthinder, prisutveckling, anställningar och utsikter.


 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat november 12 2021