English en
Texten "Konsten att bygga ett kluster"

Vård och medicinsk forskning i toppklass viktigt för Stockholms framtida konkurrenskraft

Vård och medicinsk forskning i internationell toppklass är en viktig ingrediens i huvudstadsregionens konkurrenskraft. Fokus på sjukvård i den politiska debatten är välkommet – sjukvårdens organisation och fruktbara metoder för innovationssamarbeten mellan privat och offentlig sektor är viktiga framtidsfrågor som vi behöver lösa för att Sverige ska vara ett välfärdsland i toppskiktet också framgent.

Vi har i dag vård av hög kvalitet, men också problem med tillgänglighet och kompetensförsörjning, och vi ser på sikt också en oro för att inte kunna bibehålla en lika hög innovationstakt som en del andra länder i Europa, USA och Asien.

Stockholms Handelskammare har låtit Monica Renstig, författare till flera rapporter och böcker inom sjukvård, att titta på processen kring NKS ur ett lite annat perspektiv. Monica Renstig har intervjuat personal om det nya sjukhuset och funnit nästa generations avancerade behandlingar där arti­ficiell intelligens erbjuder stöd för vård som hittills inte kunnat utföras. Hon har också funnit att några av de mest spännande aspekterna med NKS återfinns strax utanför själva sjukhusets väggar.

Ladda ned rapporten ”Konsten att bygga ett kluster”

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat augusti 31 2018