English en
Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, ser tillbaka på 2021 och blickar framåt mot 2022.
”På ett övergripande plan ser jag fram emot en nystart”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, om förhoppningarna inför 2022. Foto: Pressbild/Christian Gustavsson

Vd:n om 2022: ”Året då allting händer”

2021 går mot sitt slut. I en skriven jul- och nyårshälsning sammanfattar Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammares vd, året som gått och blickar framåt mot 2022. ”Min förhoppning är att 2022 blir nystartandets och partnerskapets år”, skriver han.

Hej,  

året har varit utmanande, men även spännande och lärorikt. Vi har stått på våra medlemmars och företagens sida. Vi har kämpat för åtgärder som mildrar effekterna av pandemin. Det har samtidigt varit viktigt att våga tro på förändring och en nystart. Återhämtningen under hösten var mycket stark och det visade på en enorm revanschlystnad hos företagen. De nya restriktionerna inför jul är problematiska och riskerar såklart att försvåra nystarten. Jag ser att de nya orosmolnen har gjort det ännu viktigare att nu genomföra kraftfulla och modiga reformer som främjar jobb och hållbar konkurrenskraft. 

Från året som gått tar jag särskilt med mig hur våra medlemsföretag blixtsnabbt lyckats ställa om när förutsättningarna och omvärlden snabbt förändras. Även fast saker och ting skett bortom deras kontroll har de lagat efter läge och tänkt nytt. Det har sporrat mig till att ytterligare driva på för att vår huvudstadsregion ska bli Europas bästa.

Starkt engagemang hos medlemmar

Det engagemang jag har sett hos våra medlemsföretag och partners har varit helt unikt. Så nära kontakt som vi har med våra medlemmar och partners nu har jag aldrig upplevt tidigare. Detta trots att vi alltid har haft en bra kontakt och ständigt har en konstruktiv dialog.

När marken skakas om under våra fötter behöver vi komma närmare varandra för att kunna hantera en sådan jordbävning som pandemin är. När solen skiner och allt är frid och fröjd är det ingen som behöver söka skydd, eller som har ett egentligt behov av ett djupare partnerskap. 

Under 2021 har jag sagt till mig själv att ”Det är nu som Handelskammarens 119 år faktiskt betyder något. Vi har stått vid näringslivets sida och levt med staden i 119 år – det är nu det gäller”. Det här är vår generations kris. Jag vill kunna se tillbaka på den här tiden och vara stolt över vad vi gjorde, att vi tog ansvar och klev fram när det verkligen gällde.

Fler möjligheter än utmaningar

Stockholms Handelskammare är unik eftersom vi samlar hela näringslivet och företag i olika storlekar. Vi finns närvarande lokalt och regionalt, nära människorna i deras vardag, men vi gör även avtryck nationellt och även internationellt. Vårt uppdrag är att under den fortsatta pandemin värna om symbiosen mellan näringslivet, staden och människan. Trots fortsatta orosmoln är jag övertygad om att människans kreativa förmåga övervinna även de svåraste av problem. Möjligheterna är fortsatt fler än utmaningarna. 

Växlar upp under valåret 2022

Stockholms Handelskammare ägnar sig åt faktabaserat arbete. Det innebär att vi aldrig försöker att påverka utan att ha fakta på bordet och att ta fram förslag på förbättringar. Vårt syfte med att påverka och driva opinion är för att skapa både förutsättningar och en miljö där näringslivet, staden och människorna kan utvecklas med målet att göra Stockholm-Uppsala till Europas bästa huvudstadsregion. Den apparaten har gått för högtryck under 2021 och kommer att växla upp ytterligare nästa år.

2022 är året då allting händer. Den 11 september sker det viktigaste valet i modern tid. Det måste resultera i en politik som agerar kraftfullt på flera fronter samtidigt. Vi har många samhällsutmaningar som kräver åtgärder, inte minst gällande pandemin. Men även bland annat elbrist, kompetensbrist, bostadsbrist samt stigande otrygghet och en klimatkris. Valet blir formativt för hur de utmaningarna ska lösas. 

Läs mer: Ny rapport visar negativa effekter av bostadsmarknaden

Ny mötesplats i nya lokaler i Urban Escape

Nästa år fyller Stockholms Handelskammare 120 år. Det gör oss till den äldsta handelskammaren i Norden. Men vi ser det som en nystart. Vi befinner oss mitt uppe i en transformationsresa tillsammans med våra medlemmar och partners för att säkerställa att vi är framgångsrika i minst 120 år till. Det kan vi bara lyckas med genom ständig utveckling och förnyelse. 

I vår kommer vi att lansera vår nya mötesplats för näringslivet i vår nya mötesplats i Urban Escape Stockholm. Där kommer vi att kunna erbjuda ännu bättre möjligheter för att inhämta kunskap, knyta värdefulla kontakter samt att påverka och inspireras. Det blir den viktigaste mötesplatsen för ledare i näringslivet, politiken, akademin och det civila samhället som vill bidra till att göra vår huvudstadsregion till Europas bästa.  

2022 – ett år för nystart och partnerskap

På ett övergripande plan ser jag fram emot en nystart. Detta trots att vi fått nya restriktioner med anledning av pandemin. Jag är övertygad om att vi kommer kunna besegra pandemin och lyckas med en stark och hållbar nystart. Min förhoppning är att 2022 blir nystartandets och partnerskapets år.  

Vi ska hitta nya former för partnerskap över gränser mellan näringslivet, politiken och det civila samhället. Jag tror att det går. För både klimatet och hållbarheten behövs helt nya partnerskap för att lyckas med den gröna omställningen och ställa om till ett fossilfritt samhälle. 

2022 är det också 50 årsjubileum för FN:s första internationella miljökonferens. Det första mötet ägde rum i Stockholm 1972 och nästa år arrangeras jubileumsmötet här den 2–3 juni. Målet med Stockholm+50 ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity” är att det ska bidra till att växla upp tempot i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och även verka för en hållbar återhämtning i pandemins spår. Det är verkligen något att uppmärksamma och se framemot.

Förhoppningar inför 2022

När vi sitter här i december om ett år har vi haft politiskt val. Då skulle jag vilja kunna konstatera att vi har fått en politisk agenda som kännetecknas av konstruktivitet, kreativitet, mod och en vilja att kroka arm med näringslivet. Fokus måste då ligga på att lösa de stora samhällsutmaningarna utan heliga kor eller skygglappar. Stockholms Handelskammare kommer att finnas där som både en tuff kravställare och som en konstruktiv partner. 
 
Vi kommer att vara väldigt engagerade i valrörelsen. Jag hoppas valrörelsen inte blir negativ och trångsynt. Medborgarna och den svenska demokratin förtjänar mer. Jag vill se tillbaka på en valrörelse som var faktabaserad och konstruktiv med fokus på vad de olika partierna vill åstadkomma och att den genererade ett rekordhögt valdeltagande. 
 
En annan sak jag önskar inför nästa år är att FN:s globala miljökonferens resulterat i att vi har tagit stora kliv för att ställa om till ett hållbart, grönt samhälle och initierat kraftfulla initiativ för att fasa ut fossila bränslen. 
 
Jag ser fram emot att tillsammans åstadkomma kraftfulla förändringar under 2022. 
 
Med önskan om en god jul och ett gott nytt år! 
 
Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare 
 

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat december 23 2021