English en
Rapportframsida på flerbostadshus

Amorteringskraven: felaktiga grunder och negativa effekter

Lars E.O Svensson, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef, fick i uppdrag av Stockholms Handelskammare att analysera amorteringskravet på bostadslån.

Hans slutsats är att amorteringskravet infördes på felaktiga grunder och påverkat framförallt unga och personer utan större eget kapital negativt.

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat maj 27 2019