English en
rapport elbrist

Elbrist kortsluter Sverige

Stockholmsregionen kommer inom en snar framtid att lida av en betydande elbrist Det kommer att orsaka mycket stora regionala – och i förlängningen nationella – kostnader i form av förlorade arbetstillfällen, bostäder som inte kan byggas, utebliven tillväxt och en bromsad grön omställning.

Uppdaterat september 6 2023 Publicerat oktober 22 2020