English en
Rapport: ”Riv bostadsmarknadens barriärer” från Stockholms Handelskammare december 2021
Rapport: ”Riv bostadsmarknadens barriärer” från Stockholms Handelskammare december 2021

Rapport: ”Riv bostads-marknadens barriärer”

Av 104 000 undersökta anställda i ett urval av samhällsviktiga yrken har omkring 16 000 trängts ut från möjligheten att köpa en genomsnittlig bostad i Stockholms län. Det visar rapporten ”Riv bostadsmarknadens barriärer”.

I rapporten ”Riv bostadsmarknadens barriärer” har Stockholms Handelskammare undersökt hur kreditrestriktioner och andra regelverk på bostadsmarknaden påverkar boendesituationen för människor i allmänhet och personer med samhällsnödvändiga yrken i synnerhet.

I analysen av boendesituationen för den samhällsnödvändiga arbetskraften har drygt 104 000 personer som är verksamma inom exempelvis vård, trygghet, säkerhet och omsorg i Stockholm studerats.

I rapporten föreslår Stockholms Handelskammare tio reformförslag, som skulle underlätta för fler personer att få inträde på bostadsmarknaden. 

Rapporten baseras på statistik framtagen av analysföretaget Evidens.

Se seminarium ”Riv bostadsmarknadens barriärer”

Uppdaterat september 5 2023 Publicerat december 6 2021