English en
Stockholms Handelskammare har analyserat i vilken mån Stockholms ekonomi och arbetsmarknad bidrar till sysselsättning i andra län

Rapport: ”Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur”

I rapporten ”Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur” föreslår Stockholms Handelskammare ett omfattande infrastrukturpaket för att öka tillgängligheten till och från Arlanda flygplats. Förslagen innebär anpassningar av flygplatsens omkringliggande infrastruktur samt anpassning av trafikupplägg för bussar och tåg.

Arlandas omkringliggande infrastruktur är inte anpassad för att klara trafiken tillfredsställande. Nu behövs investeringar för att öka kapaciteten till och från flygplatsen. Utan satsningar är det inte möjligt att stänga Bromma flygplats.

Stockholms Handelskammare har utrett vilka åtgärder som skulle kunna öka tillgängligheten till Arlanda från hela huvudstadsregionen. Trafikverket har gjort liknande utredningar i olika sammanhang och funnit behov av stora och kostsamma infrastrukturinvesteringar för att, framför allt, öka järnvägskapaciteten till Arlanda.

I rapporten ”Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur” föreslås en annan strategi där tyngdpunkten ligger på en omläggning av trafikeringen, vilket skulle minska behoven av infrastrukturinvesteringar radikalt.

Så ska förbindelserna till Arlanda förbättras

Rapportens förslag på åtgärder som skulle kunna öka tillgängligheten till Arlanda från hela huvudstadsregionen. 

Etapp 1 (innan 2030):

 • Friköp Arlandabanan och avsluta den nuvarande trafikeringen med Arlanda Express.
   
 • Förstärk den regionala tågtrafiken från orter som Linköping, Örebro, Västerås och Eskilstuna med direktförbindelser till Arlanda.
   
 • Koppla ihop pendeltågstrafiken i Stockholm med Arlanda i större utsträckning.
   
 • Biljettpriserna för tågresenärerna till Arlanda sänks genom att stationsavgiften på 120 kronor tas bort eller reduceras
   
 • Utöka linjebusstrafiken till Arlanda.

Etapp 2 (runt 2030):

 • Bredda E4:an mellan Upplands Väsby och Arlanda.
   
 • Utred nya ITS-lösningar (intelligenta transportsystem) för buss- och blåljustrafik, för att minska trängseln på vägarna.
   
 • Utöka SL:s linjebusstrafik till Arlanda.

Etapp 3:

 • Utred möjligheten att förlänga Roslagsbanan till Arlanda, om vidare utredning visar att denna lösning är samhällsekonomiskt lönsam.
Uppdaterat september 5 2023 Publicerat april 1 2022