English en

Stockholmsbaromtern Q4 2023

Stockholmsbarometern ökade under det fjärde kvartalet 2023, från 83,8 till 88,8. Senast indikatorn ökade så mycket under ett kvartal var under andra kvartalet 2021.

Alla sektorer med undantag för tillverkningsindustrin bidrog till det förbättrade stämningsläget under det fjärde kvartalet. Starkast gick det för handeln följt av hushållen. Trots förbättringen under kvartalet anses stämningsläget totalt sett fortsatt vara mycket sämre än ett historiskt normalläge.

Svagt stämningsläge inom Stockholms näringsliv

Konfidensindikatorn för Stockholms totala näringsliv steg med 3,9 enheter till ett värde på 91,2 under det fjärde kvartalet 2023. Nivån på utfallet betyder att stämningsläget inom Stockholms näringsliv anses vara svagare än ett historiskt normalläge trots förbättringen.

Gällande anställningarna var det marginellt fler företag som rapporterade att antalet anställda minskat under kvartalet jämfört med de som ökat sina anställningar. Anställningsplanerna för näringslivet som helhet var det ungefär lika många som tror på ökade anställningar som tror på att de kommer minska sina personalstyrkor nästkommande kvartal.

Läs mer om Stockholmsbarometerns värden för olika branscher och år.

Det här är Stockholmsbarometern

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län.

Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet.

Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer. Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom dess numeriska värde.

Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt, 101,1–110 starkare än normalt, 99–101 ungefär normalt, 90–98,9 svagare än normalt och under 90 mycket svagare än normalt.

Publicerat mars 13 2024