English en
Lisa Lindqvist på Stockholms Handelskammare efterlyser fler laddpunkter för elbilar.
Lisa Lindqvist på Stockholms Handelskammare efterlyser fler laddpunkter i de mest utsatta länen, bland annat Stockholm. Foto: Josefine Bäckström, pressbild/Mats Egeberg, Mostphotos

Krav på fler laddplatser efter ökning av elbilar

Antalet laddningsbara bilar ökar kraftigt hela Sverige. Särskilt sticker Stockholms län ut, där mer än varannat nyregistrerat fordon i början av 2022 var laddbart.
– Om vi inte kraftsamlar nu riskerar omställningen av bilflottan att försenas, säger Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Bilar som helt eller delvis drivs på el fortsätter att öka i popularitet. Under de inledande månaderna under 2022 var 46 procent av de nyregistrerade bilarna i Sverige antingen plugin-hybrider eller rena elbilar. I Stockholms län uppgick siffran till 55 procent.

– Det här är en mycket kraftig ökning. Elbilarna är här för att stanna men tyvärr har vi inte en tillräcklig mängd publika laddpunkter. Det bidrar till stora utmaningar för de som saknar laddmöjlighet hemma eller som behöver ladda sin bil när de är ute och kör, säger Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. 

LÄS RAPPORTEN: ”Elbilar på frammarsch”

Statistik över laddbara fordon.

Behöver snabbt bygga fler laddpunkter

Huvudstadsregionen sticker ut i statistiken över antal laddbara fordon per publik laddpunkt. I Stockholm går det 37 fordon per laddpunkt, medan rikssnittet är 23 fordon per laddpunkt.

När många fordon ska dela på samma laddpunkt blir tillgängligheten lägre och köerna längre, påpekar Lisa Lindqvist:

– Det är enkel matematik att det här inte går ihop. Dessutom riskerar det att bli värre i framtiden givet hur kraftig ökningen av nya laddbara fordon nu är. Att snabbt bygga fler laddpunkter i de mest utsatta länen är sannolikt en av de mest kraftfulla klimatåtgärder man kan genomföra just nu. Totalt står personbilarna för nästan 20 procent av de svenska utsläppen.

LÄS RAPPORTEN: Elbrist kortsluter Sverige

Statistik över antal laddbara bilar per publik laddpunkt.

Ökad kapacitet av el där behoven är störst

Nu krävs en samlad åtgärdsplan för att snabbt komma till ordning med problemet. En av flaskhalsarna är att det saknas tillräckligt med överföringskapacitet i elnätet och att det tar tid att bygga ut elnätet i den takt som den snabba omställningen till elbilar kräver.

– Vi måste snabbt ta ett helhetsgrepp och identifiera var vi kan bygga laddstolpar och samtidigt säkerställa att vi snabbt får mer kapacitet i elnätet till de platser där efterfrågan på laddning är hög, säger Lisa Lindqvist.

LÄS MER: Därför är regeringens strategi för elektrifiering positiv för Stockholm

Antal och andel nyregistrerade laddbara fordon i Stockholm och Sverige.
Prognoser över antalet laddbara fordon fram till 2030.
Uppdaterat september 4 2023 Publicerat maj 5 2022