English en
Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, välkomnar utredning kring järnvägen mellan Stockholm och Oslo.
Stockholms Handelskammare välkomnar den nya satsningen på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo. ”Det är sannolikt en av de mest lönsamma järnvägssatsningar som kan genomföras i dag”, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare. Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos/Pressbild: Christian Gustavsson

Regeringen startar utredning om spåret Stockholm–Oslo

Regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att, tillsammans med norska Jernbanedirektoratet, tillsätta en utredning kring järnvägen mellan Stockholm och Oslo. Stockholms Handelskammare har länge efterfrågat en satsning på spåret och välkomnar initiativet. – Det är väldigt bra att politiken hörsammar de behov och den potential näringslivet ser i att koppla ihop huvudstadsregionerna i Sverige och Norge på ett bättre sätt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd.

Beslutet i riksdagens trafikutskott innebär – efter att det röstats igenom – att regeringen åläggs att via Trafikverket starta en svensk-norsk utredning som enligt utskottsinitiativet ska undersöka “möjligheterna att etappvis utveckla stråket Oslo–Stockholm samt ger förslag på hur åtgärderna kan finansieras”.

Stockholms Handelskammare har upprepade gånger efterfrågat satsningar på sträckan, bland annat i organisationens samlade förslag för en bättre nationell plan och i en gemensam skrivelse med andra handelskamrar och företag.

– Vi har länge efterfrågat satsningar och bedömer att det här är ett projekt som starkt skulle stärka de nordiska ländernas vision om att bli världens mest hållbara och integrerade regioner redan till 2030, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

Utskottets initiativ bör därför ses som ett välkommet steg i processen.

– Det är sannolikt en av de mest lönsamma järnvägssatsningar som kan genomföras i dag. Därför är det positivt med en öppenhet för alternativa finansieringsformer, vilket skulle kunna innebära en snabbare investeringstakt och därmed snabbare resultat, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Första steg mot förändring

I dagsläget tar det ungefär lika lång tid att åka tåg från Örebro till Oslo som det tar att åka från Örebro till Arlanda – och sedan flyga till Oslo.

– Dagens järnväg är mycket eftersatt och undermålig om syftet är att styra trafikflöden mot järnvägen. Det är ett betydande problem för de två huvudstäderna och regionerna längs med sträckan att spårtrafiken till Sveriges största exportmarknad är så pass ineffektiv. Förhoppningsvis ser vi ett första steg mot en förändring nu, säger Andreas Hatzigeorgiou.

LÄS MER: Alternativ till nationell plan ger 250 miljarder i större samhällsnytta

Uppdaterat september 4 2023 Publicerat februari 22 2022