Stockholms Handelskammares nätverk
Vi på Stockholms Handelskammare vågar påstå att vi har tillgång till näringslivets mest inflytelserika nätverk – i Stockholm så väl som i Sverige.

Genom vårt unika kontaktnät är Stockholms Handelskammare den naturliga länken mellan näringsliv, stad och politiken. Något som gör att vi tillsammans med dig i ledande befattning har möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Våra affärsnätverk är designade och skapade av oss och våra kompetenta experter på Stockholms Handelskammares respektive avdelningar, tillsammans med erfarna nätverksledare. 

Våra nätverk

Urban Development

Urban Development

Nätverket för dig som är verksam i samhällsbyggnadssektorn eller har en ledande position vid någon av stadens besöksnäringsdestinationer. Start i september 2023 – ansökan öppen.

Nätverk People & Culture

People & Culture

Nätverket för dig som brinner för kompetensutveckling, affärsdrivet HR-arbete och aktuella frågor som rör verksamheten. Start i september 2023 – ansökan öppen.

Young Visioneers 2023

Young Visioneers

Nätverket för dig som är i början av din karriär och med ambitionen att bli en framtida ledare inom näringslivet. Start i september 2023 – ansökan öppen.

Growth Leadership

Growth Leadership

Nätverket Growth Leadership är Stockholms Handelskammares nya nätverk och riktar sig till dig som arbetar i ett snabbväxande bolag. Start i september 2023 – ansökan öppen.

Mer om Stockholms Handelskammares nätverk

Att leda i en komplex, föränderlig värld, där arbetsliv liksom näringsliv ständigt utvecklas kan vara utmanande. Och ensam på toppen är inte alltid starkast. För att lyckas nå framgång i de utmaningar och möjligheter som näringslivet står inför, och för att lyckas påverka beslutsfattare i rätt riktning, krävs det både samverkan och nätverkande. Därför erbjuder vi nu dig i ledande befattning möjligheten att bli en del av något av våra inflytelserika nätverk.

Skräddarsydda nätverksträffar och utbildning

Som medlem i ett av Stockholms Handelskammares nätverk får du under sex stycken skräddarsydda nätverksträffar i Stockholm möjlighet att möta andra företagsledare, entreprenörer och kollegor på ledande befattningar inom näringslivet. Genom ditt exklusiva medlemskap i ett av våra nätverk får du tillgång till en naturlig mötesplats och utbildning som syftar till att stärka dig i din yrkesroll. 

Samverkan är viktigare än någonsin. Det är genom mötet där idéer och kunskap utbyts som individer och i långa loppet företagen ges förutsättningar till att utvecklas, växa, samt bibehålla sin konkurrenskraft.

Helena Velin är nätverksansvarig på Stockholms Handelskammare
Helena Velin
Nätverksansvarig
08-555 100 29