English en

Stockholms Handelskammares nätverk

Vi på Stockholms Handelskammare vågar påstå att vi har tillgång till näringslivets mest inflytelserika nätverk – i Stockholm så väl som i Sverige.

Genom vårt unika kontaktnät är Stockholms Handelskammare den naturliga länken mellan näringsliv, stad och politiken. Något som gör att vi tillsammans med dig i ledande befattning har möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Våra affärsnätverk är designade och skapade av oss och våra kompetenta experter på Stockholms Handelskammares respektive avdelningar, tillsammans med erfarna nätverksledare. 

Våra nätverk

En inblick i våra nätverk

Mer om Stockholms Handelskammares nätverk

Att leda i en komplex, föränderlig värld, där arbetsliv liksom näringsliv ständigt utvecklas kan vara utmanande. Och ensam på toppen är inte alltid starkast. För att lyckas nå framgång i de utmaningar och möjligheter som näringslivet står inför, och för att lyckas påverka beslutsfattare i rätt riktning, krävs det både samverkan och nätverkande. Därför erbjuder vi nu dig i ledande befattning möjligheten att bli en del av något av våra inflytelserika nätverk.

Skräddarsydda nätverksträffar och utbildning

Som medlem i ett av Stockholms Handelskammares nätverk får du under sex stycken skräddarsydda nätverksträffar i Stockholm möjlighet att möta andra företagsledare, entreprenörer och kollegor på ledande befattningar inom näringslivet. Genom ditt exklusiva medlemskap i ett av våra nätverk får du tillgång till en naturlig mötesplats och utbildning som syftar till att stärka dig i din yrkesroll. 

Samverkan är viktigare än någonsin. Det är genom mötet där idéer och kunskap utbyts som individer och i långa loppet företagen ges förutsättningar till att utvecklas, växa, samt bibehålla sin konkurrenskraft.